Jõustunud 19.02.2021

Erudir OÜ (reg. kood 16108701) asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Käbliku tn 1, 13426 on õppeteenuste tellimise teenuse pakkuja, mille abil vahendatakse õppeteenuse tellimise soove klientide ja Erudir OÜ süsteemiga liitunud õppeteenuse pakkujatele vahe. Erudir OÜ on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta ise õppeteenuseid ning ei vastuta õppeteenuse pakkujate ja tellijate vahel sõlmitud lepingute täitmise eest.

 1. Kasutamine ja tellimuse vormistamine 
 1. Erudir OÜ veebikeskkonna kasutamiseks peab registreerima kasutajakonto,  kasutades selleks e-posti aadressi ja määratavat salasõna. 
 2. Õppeteenuse osutamiseks sõlmib õppeteenuse pakkuja õppeteenuse tellijaga otse lepingu Erudir OÜ veebikeskkonna kaudu. 
 3. Teave õppeteenuse ja õppeteenuse pakkuja kohta on esitatud vahetult õppeteenuse juures.
 4. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ja valida õppeteenuse osutamise viisi (veebikeskkond või isiklik õppetund). Seejärel kuvatakse ekraanile tasu, mille saab tasuda kasutajakonto deposiidile laetud raha (edaspidi Rahakott) arvelt. 
 5. Müüdavate õppeteenuste hinnad on märgitud õppeteenuste juurde. Müüdavate õppeteenuste hinnad on eurodes.
 6. Õppeteenuse hind ei sisalda sõidukulusid ja muud lisakulusid, kui õppeteenust osutatakse väljsapool veebikeskkonda. 
 7. Õppeteenusest loobumiseks peab kasutaja tasuma tühistamistasu summas 5 eurot. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui õppeteenuse loobumisest tevitamine toimub enne 48 tundi õppeteenuse osutamiseni. 
 8. Juhul, kui õppeteenust pole võimalik osutada kasutajast tuleneval põhjusel, õppeteenuse tasu ei tagastata kasutajale. 
 9. Tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.
 10. Juhul, kui õppeteenuse pakkuja loobub õppeteenuse osutamisest hiljem kui 48 tundi enne kokkulepitud ajast, mis oli broneeritud õppeteenuse osutamiseks, ning kasutaja ja/või õppeteenuse pakkuja on viivitamatult teavitanud sellest Erudir OÜ-d, kasutajal on võimalik tellida uus õppeteenus tasuta.  Kasutaja teavitus esitatakse e-posti teel support@erudir.com. Erudir OÜ esitab vastust mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.
 11. Peale õppeteenuste osutamist 24 tundi jooksul kasutaja ja õppeteenuse pakkuja kinnitavad veebikeskkonnas registreeritud konto kaudu, et õppeteenus oli osutatud. 
 12. Erudir OÜ-l on õigus ühepoolselt ajutiselt peatada kasutajakonkto kasutamine, kui kasutaja rikub kasutustingimusi või käitub pahauskselt.
 13. Küsimuste korral kasutaja võib pöörduda Erudir OÜ poole e-posti teel support@erudir.com, millele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. 
 1. Maksetingimused
 1. Õppeteenuse eest tasumiseks kasutajal peab olema laetud raha tema kasutajakonto Rahakotile. Kasutaja ise valib Rahakotile laetava deposiidi suurust vastavalt Erudir OÜ kodulehel pakutud makse pakettidele. 
 2. Kasutajakonto Rahakotile raha ülekandmiseks tuleb valida soovitud makse paketi. Erudir OÜ veebikeskkonnas saab tasuda pangalingi vahendusel ning Visa ja Mastercard maksekaartidega. 
 3. Kasutajal on õigus nõuda tema kasutajakonto Rahakotil olevate rahaliste vahendite tagastamist. Rahaliste vahendite tagastamiseks kasutaja peab esitama avaldus vabas vormis e-postile support@erudir.com. Rahaliste vahendite tagastamine toimub 10 päeva jooksul alates avalduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest. 
 4. Erudir OÜ süsteemiga liitumisel iga õppeteenuse pakkuja annab Eurdir OÜ-le volituse tema nimel kasutajatelt makseid vastu võtma ning edastama saadud rahalised vahendid õppeteenuse pakkujale. Kasutaja rahaline kohustus õppeteenuse pakkuja ees on täidetud, kui vastavat summat debiteeritakse kasutaja Rahakotilt. 
 1. Kasutaja nõusolek kasutajakonto registreerimisel
 1. Erudir OÜ veebikeskkonnas kasutajakontot registreerides kasutaja nõustub, et Erudir OÜ-l on õigus lisada kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid õppeteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (www.erudir.ee). 
 2. Samuti kasutajakonto registreerimisel kasutaja nõustub, et Erudir OÜ-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat. Nimetatud muudatustest kasutajaid teavitatakse e-kirja teel. 
 3. Kasutaja kinnitab, et tal on teada, et Erudir OÜ on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta ise õppeteenuseid ning ei vastuta õppeteenuse pakkujate ja tellijate vahel sõlmitud lepingute täitmise eest.
 1. Vailduste lahendamine
 1. Erudir OÜ ei ole õppeteenuste pakkuja, seega ta ei saa mõjutada õppeteenuse kvaliteeti ega vastuta õppeteenuse pakkujate ja tellijate vahel sõlmitud lepingute täitmise eest. 
 2. Kaebused õppeteenuste pakkujate poolt osutatud teenuste osas edastab Erudir OÜ õppeteenuste pakkujale, kes kaebuse aluseks oleva asjaolu eest vastutab. Edasine vaidluskäik toimub kasutaja ja õppeteenuse pakkuja vahel.
 3. Erudir OÜ tegevuste peale esitatud kaebustele Erudir OÜ vastab 15 tööpäeva jooksul.