Miks peame matemaatikat õppima?

Paljud meist imestavad, miks on matemaatikat vaja, miks peame seda nii koolis kui ka ülikoolis nii palju õppima?

 Asi on selles, et matemaatika arendab aju.  Iga inimene suudab harjutades saavutada teatud intellektuaalsete omaduste taseme.

Ja ka kõige andekam, suurepärase mälu ja analüüsivõimega laps ei pruugi oma andest aru saada, kui ta matemaatika ülesandeid ei lahenda.

Mida saab õppida?

Õppides matemaatikat regulaarselt muutub aju struktuur lapsel (ja täiskasvanul), tekivad uued närviühendused.  

Matemaatika ülesannete lahendamisel õpib laps:

  • üldistada
  • leida seaduspärasusi
  • analüüsida
  • loogiliselt mõtelda
  • otsuseid kiiresti teha
  • plaanida ja prognoseerida
  • abstraktselt mõtelda, järjekindlalt keerukaid kontseptsioone ehitada

Lisaks väidavad teadlased, et lapsena matemaatikat õppimine annab tulevikus tohutu tõuke vaimsete ja loominguliste võimete arengule.  Oleme harjunud matemaatikat ja loovust eraldada, kuid on juba tõestatud, et tegemine matemaatikaga aitab loominguliste teadmistega, kuna meie aju õpib aistinguid ja emotsioone terviklikeks piltideks ja mõteteks töötlema.  Kuid just distsipliin ja korrastatus puuduvad loomeinimestel kõige enam.  Ja sageli ei õnnestu neil kunagi oma ideedele kindlat lõplikku vormi leida.  Nn “segadus” peas elimineeritakse regulaarsete täppisteaduste tegemisega.

Vaata meie matemaatika õpetajad